>
My logo

فرم ارائه پیشنهاد به «مرکز خلاقیت و مشارکت شرکت گاز استان خوزستان»


ما در مرکز خلاقیت و مشارکت مشتاقانه پذیرای هر آنچه برای بهبود عملکرد شرکت گاز استان خوزستان در ذهن شماست، هستیم. هر ایده ای داشته باشید آن را با دقت می خوانیم، پیگیری می کنیم و شما را از نتایج مطلع می نماییم. ما میخواهیم با کمک شما، در زمینه خدمات گاز رسانی در کشور سرآمد باشیم. برای رسیدن به این هدف ، از ایده های شما حمایت می کنیم تا هر روز، جلوتر از روز قبل باشیم که حضرت علی (ع) فرموده اند «هر کس دو روزش مثل هم باشد، زیان دیده است».

کاربر گرامی اگر معرفی کننده شما خارج از لیست ارائه شده است لطفا با انتخاب گزینه «غیره» ، توضیحات خود را وارد نمایید